çevre politikamız

Çevre ile ilgili yasal şartlara uymayı,

Enerjiyi etkin kullanmayı,

Verimliliği arttırıp, atıkları azaltmayı,

Riskleri en aza indirmeyi,

Ekolojik dengeyi korumayı taahhüt eder.