İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmayı,

Üst yönetimin belirlediği hedefleri gerçekleştirmeyi,

Verilen eğitimlerle çalışanları bilinçlendirmeyi, katılım ve danışmayı teşvik etmeyi,

Elde edilen verileri analiz ederek süreli iyileştirmeyi,

Ne tür önlemler alınacağını önceden belirleyebilmeyi, tehlikeleri ortadan kaldırarak riskleri azaltmayı

Liderleri ve çalışanlarıyla İSG sorumluluklarını paylaşmayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği yasa ve yönetmeliklerine uymayı,

Koruyucu tedbirlerle yaralanma, hastalık ve tehlikeleri azaltmayı taahhüt eder.